23/11/21  Tin của trường  79
Thông báo triệu tập giáo viên tham gia Hội thi GVDG cấp tỉnh bậc tiểu học năm học 2021-2022
 24/09/21  Tin của trường  500
THÔNG BÁO KHẨN VỀ THỜI GIAN ĐI HỌC TRỞ LẠI ĐỐI VỚI TIỂU HỌC
 05/04/21  Tin tức - Sự kiện  145
V/v tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bình Định
 05/04/21  Tin tức - Sự kiện  321
V/v triển khai giải pháp dạy họcTiếng Việt lớp 1 trên truyền hình